Zdrada małżeńska

Zdrada małżeńska jest problemem społecznym znanym od zamierzchłych czasów i we wszystkich kulturach świata. Wpisuje się w psychologię człowieka, jego charakter, osobowość, wychowanie, pracę na sobą, hierarchię wartości i cały ciąg innych uwarunkowań. Brak wierności seksualnej (bo to właściwie tu chodzi) dla partnera życiowego bywa najczęstszą przyczyną rozpadu małżeństw i coraz liczniejszych rozwodów.

Jak podają statystyki, aż 90% małżeństw nie pochwala pozamałżeńskich związków, a na podstawie narodowego badania widać, że 15% żon, i 20% mężów zdradza swoich współmałżonków. Peggy Vaughan w swojej książece “Monogamy Myth” (Monogamia – mit”), szacuje, że 60 % mężów i 40% żon, będzie miało romans w czasie trwania ich małżeństwa. Tak oto wydaje się, że jesteśmy skazani na zdrady małżeńskie i ich ciągłą eskalację.

Te statystyki mogą szokować, a co gorsza, przyprawiać o mocny niepokój, gdyż za każdą zdradą małżeńską kryją się ogromy ból, żal, krzywda, zniszczone dzieciństwo i jego destrukcyjny wpływ na całe życie dzieci. Powrót do normalności właściwie nie jest możliwy. Nie da się bowiem na nowo odbudować choćby zaufania, które jest podstawową wartością w każdym związku.

Powody zdrad małżeńskich bywają różne. Do najczęściej spotykanych należą: niedojrzałość, unikanie intymności, uzależnienie od seksu, lekkomyślność, problemy w małżeństwie i chęć ucieczki od nich, brak umocowania w wartościach itp. Jak widać orzeczenie o winie nie jest tu zawsze jednoznaczne. Jednak należy podkreślić, iż wiele przypadków można by było uniknąć, gdyby ludzie chcieli pracować zarówno nad sobą i własnym rozwojem, jak i nad związkiem, w który się formalnie zaangażowali. Bez takiej codziennej pracy, zdrada małżeńska bywa coraz większym zagrożeniem. Dlatego decydując się na małżeństwo, każdy powinien dobrze rozważyć swoje możliwości do pozostawania wiernym wybranej osobie.

Jeśli poszukujesz sprawdzonego detektywa z Katowic, który przeprowadzi śledztwo i zweryfikuje wierność małżeńską, sprawdzając czy zdrada małżeńska dotyczy również któregoś z Was, zadzwoń do mnie: