Detektyw Katowice - Bogusław Sałagan - Logo

ZAKRES USŁUG

Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Weryfikacja wiarygodności partnerskiej
Weryfikacja
wiarygodności
partnerskiej
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Sprawdzanie pomieszczeń i pojazdów w zakresie urządzeń do rejestracji fonii i wizji oraz GPS
Sprawdzanie pomieszczeń i pojazdów w zakresie urządzeń do rejestracji fonii i wizji oraz GPS
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Pozyskiwanie i zabezpieczanie materiału dowodowego
Pozyskiwanie i zabezpieczanie materiału dowodowego
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Obserwacje osobowe
Obserwacje
osobowe
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Doradztwo śledcze i procesowe
Doradztwo śledcze
i procesowe
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Uprowadzenia rodzicielskie
Uprowadzenia
rodzicielskie
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Kompleksowa obsługa prawna
Kompleksowa
obsługa prawna
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Reprezentowanie klienta przed sądami
Reprezentowanie klienta
przed sądami
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Prowadzenie spraw rozwodowych, karnych, gospodarczych
Prowadzenie spraw
rozwodowych, karnych,
gospodarczych
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Odzyskiwanie należności
Odzyskiwanie
należności
Prywatny detektyw - Katowice Tychy - Formułowanie opinii prawnych na potrzeby procesowe
Formułowanie
opinii prawnych na
potrzeby procesowe